© plusbusroermond.nl - Alle rechten voorbehouden .

Wie zijn wij

“Er bestaat geen medicijn tegen oud en eenzaam zijn”. Een zin uit het lied Cirkels van Herman van Veen. In deze eenvoudige zin zit eigenlijk alles opgesloten waartoe onze stichting BoodschappenPlusBus in 2011 is opgericht. Het voorkomen van eenzaamheid met name onder senioren. Het percentage 65+ gaat de komende jaren toenemen van 2 0,3% (in 2018) naar 26,1% in 2035. De gemeente Roermond zet zich in voor een gemeenschap waarin senioren volwaardig blijven meedoen. Ze versterkt de basis van activiteiten en diensten en zet specifiek in op een dementievriendelijk Roermond en het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en depressie onder ouderen. Volgens gegevens van het RIVM heeft meer dan de helft van de volwassenen (51%) in Roermond te maken met eenzaamheid tegenover 44% in Nederland. Onder 65+ ligt dat percentage in Roermond op 55%. Ook zien we een hoger percentage in sommige wijken (56%). Bij 14% is sprake van ernstige eenzaamheid. Dit zijn de feiten anno 2020 die ik gehaald heb uit het Netwerk Seniorvriendelijk Roermond. Met name de gegevens/percentages onder het kopje ‘eenzaamheid’ baren ons grote zorgen. Als opvolger van Jan Püper wil ik mij - als nieuwe voorzitter van de Stichting BoodschappenPlusBus Roermond - samen met onze vrijwilligers (chauffeurs, begeleiders, kantoormedewerkers, rittenplanners, bezorgers van het programmaboekje en de medebestuursleden) inzetten om bovenstaande percentages naar beneden te brengen. De stichting is tenslotte in het leven geroepen om activiteiten te organiseren gericht op het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onder de senioren in onze gemeente. En met succes, want de BoodschappenPlusBus is meer en meer onder de aandacht gekomen van de inwoners van onze gemeente en we rijden inmiddels alle dagen van de week (inclusief het weekend) naar winkelcentra, musea en andere bezienswaardigheden binnen onze provincie. De oorspronkelijke bedoeling om met senioren boodschappen te gaan doen in en rond de stad is inmiddels uitgegroeid tot dag(deel)activiteiten waarbij ook uitstapjes opgenomen zijn naar Duitsland en België. We halen de mensen thuis op en zetten ze na afloop ook weer netjes voor de deur af. Dit alles zeer laagdrempelig en de deelnemers hoeven slechts een geringe financiële bijdrage te betalen zodat we voor elke ‘beurs’ toegankelijk zijn en zodoende niemand uitsluiten. De begeleider die meegaat kan ook van dienst zijn bij het in- en uitstappen e.d. Dat is ook onze opzet, een dagje uit voor senioren die niet of nauwelijks de deur uit (kunnen) gaan, mensen treffen die in hetzelfde schuitje zitten, waarbij vaak nieuwe vriendschappen ontstaan en men ook op een andere wijze in contact komt met de samenleving en niet eenzaam (en soms verlaten) wegkwijnt. Telkens weer horen we na afloop van een dagje uit hoe zeer men dit waardeert en wat dit betekent voor de mensen. Een betere motivatie kunnen wij ons niet wensen! “We zullen doorgaan” zong André van Duin ooit en dat is ook ons motto. Ondanks alle corona- perikelen die ons ook financieel treffen, de bus heeft dit jaar, in 2020, al enkele maanden niet of nauwelijks kunnen rijden, zijn we vol goede moed en hopen we als vrijwilligers- organisatie binnenkort de draad weer op te pakken door veel senioren binnen onze gemeente een gezellig dagje ‘uit’ te bezorgen. Want het percentage ‘eenzamen’ in Roermond is veel te hoog, dat moet teruggebracht worden. Daar zetten we ons 100% voor in samen met de gemeente Roermond en al de sponsoren en begunstigers die ons initiatief een warm hart toedragen! John van den Groenendal, voorzitter. Wilt u het verhaal rond het ontstaan van de BoodschappenPlusBus Roermond lezen? Klik dan hier.